Aluetapahtumat

Tapahtumalle on hyvä luoda toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma vastaa kysymyksiin: Mitä, Missä, Milloin ja Kenelle. Toimintasuunnitelman muoto on vapaa. Joillekin toimii kuukausittainen toimenpidelista, toisille mind map tai aikajana, toisille isompi tekstitiedosto.

Toimantasuunnitelma talousarvioineen on tukiväline itse työn tekemiseen, jolloin siitä kannattaa tehdä tuottajalle itselleen on toimivin. Suunnitelmasta saa käännettyä myös myöhemmin rahoituksen loppuselvitykseen yhteyteen myös raportin helposti.

Tässä osiossa pureudumme toimintasuunnitelman eri osa-alueisiin ja tarjoamme vinkkejä työn suunniteluun ja toteutukseen.

Aluetapahtumat: Mitä? Missä? Milloin? Kenelle?

  • Ovat yksi Nuori Kulttuurin tarjoama työväline Kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen maakunnissa nuorisopalveluiden tai nuorten kanssa toimivien parissa.  
  • Luovat alustan, missä eri taiteen ja kulttuurin lajit voivat limittyä ja näkyä tasavertaisesti. 
  • Aluetapahtumat ovat formaatiltaan katseluksia, joissa kannustetaan taitotasosta riippumatta nuoria harrastajia esiintymään ja saamaan palautetta ammattilaisilta kehittyäkseen.  
  • Motivoivat nuoria pitkäjänteiseen harrastamiseen, joka edistää mm. Kulttuurin ja taiteiden parissa työskentelemistä tulevaisuudessa.  
  • Luoda verkostoitumisalusta alueen muiden harrastajien ja ammattilaisten välille.  
  • Tarjota mahdollisuuksia henkilökohtaisten esteiden rikkomiseen ja itsensä ilmaisuun turvallisessa ympäristössä. 
  • Aluetapahtumat käsittävät aina koko maakunnan alueen, mutta aluetapahtumiin voi vapaasti tulla myös muista maakunnista ryhmiä.

Pohdittavia kysymyksiä:

  • Mitkä ovat alueen intressit ja motivaatio? Millaista lisäarvoa aluetapahtuma tuo teidän alueellenne?

Viimeksi muokattu 11. marraskuuta 2019 kello 14:36 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.