Raati ja raadin ohjeistus

Raadissa on yleensä 2-3 jäsentä + sihteeri. Raatien määrä riippuu siitä kuinka paljon on osallistuja ja pidetäänkö aluetapahtuma yhtenä vai kahtena päivänä.

Raatilaisten kokoamisessa suositellaan otettavan huomioon, että vaihtoehtoja on myös esittävän lajin ulkopuolella. Lajeihin kytkeytyy moni taidemuoto. Esim. Tanssiin draamallisuus ja musikaalisuus. Myös paikallisuutta kannattaa suosia raadin kokokoamisessa. 

SIHTEERIN TEHTÄVÄT

Sihteerin tehtävänä on toimia kirjallisen palautteen koostajana ja huolehtia ajankäytöstä palautteen annon yhteydessä.  Sihteerin ei tarvitse olla taidealan ammattilainen. Lajituntemus ei kuitenkaan ole pahitteeksi palautteita referoitaessa.

Raadin sihteeri myös todistavat palautetilaisuuden kulun mahdollisten epäselvyyksien varalta. Valtakunnallinen ja paikallinen taho ovat yhteydessä raadin sihteeriin, jos tilanteeseen ja siinä olleiden ihmisten käyttäytymiseen tulee palata.

Raadin sihteerin tulee myös huolehtia raadin jäsenten hyvinvoinnista, eli huolehtia tarpeellisesta ruuan ja juoman saatavuudesta. Sihteeri toimii myös kellottajana, eli huolehtii siitä, että ohjelma etenee sovitun aikataulun mukaisesti. Raadin sihteeri huolehtii myös, että raati on ajoissa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Muistiinpanojensa pohjalta raadin sihteeri laatii kirjallisen palautteen, jonka hän mahdollisuuksien mukaan tarkistuttaa vielä raadilla. Ennen kuin palaute lähetetään osallistuvalle ryhmälle, tarkistaa sen tapahtumasta vastaava tuottaja.

  • Huolehdi, että raati allekirjoittaa osallistumistodistukset -> toimita tapahtumatoimistoon
  • Huolehdi, että raati myöntää kunniamaininnat, julkaistaan päätöstilaisuudessa, ota ylös mediatiedotetta varten
  • Huolehdi, että jokaisesta ryhmästä tulee kirjattua palaute -> toimita Hennalle sähköisesti
  • Huolehdi, että koostatte raadin kanssa yleispalautteen -> julkaistaan päätöstilaisuudessa, toimita Hennalle sähköisesti
  • Huolehdi, että raati tekee valinnat Mikkelin katselmukseen -> julkaistaan päätöstilaisuudessa, ota ylös mediatiedotetta varten

Pyri kirjaamaan raatilaisen antama palaute mahdollisimman muuttumattomana.
Mikäli tarvitset tarkennuksia esim. käytettyyn ammattisanastoon, niin kysy!

HUOM! Palautetila olisi hyvä järjestää ympyrän muotoon, jossa osallistujalla on turvallista keskustella raadin kanssa.

PALAUTETILAISUUS

Palautetilaisuudet suositellaan rajautuvan max. 10 minuuttiin per ryhmä. Palautetilaisuudet pyritään järjestämään mahdollisimman luonteviksi tilaisuuksiksi antaa ja saada palautetta.

Raadin edustajien toivotaan ymmärtävän palautteen annon merkitys nuorille. Palaute toivotaan olevan monipuolista, kannustavaa ja toimia motivaation kasvattajana nuorelle. Tärkeää on, että raati ei vertaile ryhmiä keskenään ja edustuspaikan voi saada monenlaisista syistä. 

Raadin toivotaan antavan rakentavaa palautetta myös ryhmien ohjaajille ja avaavan Nuori Kulttuuri -katselmuksen ideologiaa kannustavana esiintymisympäristönä nuorille. Tuottajan tehtävänä on ohjeistaa raatia puhumaan ryhmistä alueiden edustajina, jotka valikoituvat Nuori Kulttuuri -festivaaleille.

Raadin tehtäviin kuuluu myös valita ja jakaa kunniakirjat sekä alueelliset edustajat Nuori Kulttuuri -festivaaleille (Vuonna 2020 SottiisiMoves 12.-14.6.2020) Raadille onkin tärkeää tässä kohtaa avata kaikille aluetapahtumaan osallistuneille, miksi juuri nämä ryhmät valikoituivat edustamaan aluettaan valtakunnalliseen festivaaliin. Tähän hetkeen tuottajan suositellaan varaavan aikaa tapahtumapäivän lopuksi. 

Raatilaiset ja sihteeri kannattaa tavata etukäteen hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jotta voi keskustella miten tapahtumapäivänä toimitaan.

PALKKIO JA KORVAUS

  • Raatilainen saa työstään palkan/palkkion.
  • Matkakustannukset tapahtumaan maksetaan julkisten kulkuneuvojen mukaan. (Huom! Kirjanpitoanne varten matkalaskun liitteenä tulee olla kuittikopiot matkakuluista.)
  • Palkkiot maksetaan palkkiolaskua ja verokorttia vastaan. Raatilaisen kanssa suositellaan tehtävän työsopimus;  Etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja kotiosoitteen yhteydenpitoa varten. Sekä henkilötunnuksen, verokortin, tilinumeron työsopimuksen tekoa varten. 
  • Raatilaisille suositellaan tarjottavan ruoat ja kahvit tapahtumapäivänä

MUUTA HUOMIOITAVAA

Raatia kannattaa alkaa kyselemään jo nyt hyvissä ajoin, sillä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten kalenterit alkavat olla jo täynnä ensivuodellekin. Alustavaa kyselyä kannattaa jo nyt siis tehdä. Aluetapahtumatuottajilla on koko aluetapahtumatuottajien verkosto käytössä, eli jos omalta alueelta ei raatilaisia tahdo löytyä kannattaa kysyä muilta tuottajilta apua asiaan.

Raatilaista pyydetään toimittamaan itsestään lyhyt esittely ja kuva aluetapahtuman markkinoinnin käyttöön.

Raadille ja sihteerille annettavan ohejistuksen Moves 2020 -aluetapahtumiin voit hakea täältä.

Viimeksi muokattu 17. tammikuuta 2020 kello 13:42 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.