Moves 2020

LAJIT JA KOREOGRAFIA

Tanssinlaji ja tyylisuunta on vapaa

Koreografia voi olla yhden henkilön tekemä, tai useamman henkilön ryhmälle tekemä, tai ryhmän itse tekemä.

ESITYKSEN PITUUS JA TEKNISET TIEDOT

Esitysten enimmäispituus 6 minuuttia. Ryhmä voi sovittaa esityksensä sääntöjen mittaiseksi. Tekniset toiveet ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

IKÄRAJAT JA RAJOITUKSET

2010-2000 -syntyneet (10-20-vuotiaat). Enintään 1/3 ryhmän jäsenistä saa poiketa ikärajoituksesta. Rajoitus ei koske esitysten eikä ryhmien ohjaajia.

Moves on tarkoitettu kaikille tanssin harrastajille. Tapahtumiin voivat osallistua vähintään kahden esiintyjän ryhmät. Aluetapahtumaan voi osallistua useammalla esityksellä.

Valtakunnalliseen tapahtumaan sama ryhmä voi osallistua vain yhdellä esityksellä. 2/3 ryhmän jäsenistä tulee olla uusia, jotta ryhmä voidaan katsoa uudeksi kokoonpanoksi.

Nuoret, jotka opiskelevat tanssia ammatillisessa koulutuksessa (toinen aste, ammattikorkeakoulut tai Teatterikorkeakoulu) eivät voi osallistua tapahtumaan muuten kuin esitysten ohjaajina.

ALUETAPAHTUMAT JA VALTAKUNNALLINEN FESTIVAALI

Alueellisiin Moves-aluetapahtumiin voivat osallistua kaikki nuoret. Osallistuminen on maksutonta. Aluetapahtumiin ei ole esikarsintaa, vaan niihin osallistutaan ilmoittautumalla viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumapäivää ilmoittautumislomakkeella. Raadit valitsevat aluetapahtumista edustajat valtakunnalliseen SottiisiMoves 2020 -festivaaliin, jonka Moves-katselmus järjestetään Tampereella 12.-14.6.2020.

Aluetapahtumista valitut ryhmät ilmoittautuvat itse valtakunnalliseen festivaaliin Tampereelle viimeistään 12.4.2020 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei hyväksytä.

PALAUTE

Nuori Kulttuuri -tapahtumiin kuuluu vahvasti koulutuksellisuus. Kaikki tapahtumiin osallistuneet ryhmät saavat esityksestään ammattilaisraadilta suullisen ja kirjallisen palautteen sekä osallistujatodistuksen. Raati valitsee aluetapahtumista edustajat valtakunnalliseen SottiisiMoves -festivaalin Moves-katselmukseen Tampereelle 12.-14.6.2020.

Raadeissa painotetaan dialogia nuorten tekijöiden kanssa. Raati pyrkii nostamaan keskusteluun esityksen vahvuuksia ja myös asioita, joiden avulla ryhmän olisi mahdollista kehittyä oman taiteenlajinsa tekemisessä. Paikallisilla raadeilla on vapaus valita, millä painotuksilla esityksiä valitaan valtakunnalliseen festivaalin. Palautteessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

  • Tanssin ilon, palon ja innostuneisuuden näkyminen esiintymisessä
  • Vuorovaikutus tanssijoiden kesken sekä yleisön ja tanssijoiden välillä
  • Luovuus, persoonallisuus ja omien ideoiden näkyminen esityksessä
  • Tanssijoiden keholliset ja tanssilliset taidot 
  • Monipuolinen kehon, liikemateriaalin sekä liikelaatujen hallinta
  • Vuorovaikutus musiikin kanssa ja musiikin yhteys teemaan ja liikkeeseen sekä rytmitaju
  • Koreografinen rakenteen näkyminen liikesarjoissa, rytmeissä ja draamallisuudessa sekä visuaalisuudessa.

Viimeksi muokattu 12. marraskuuta 2019 kello 09:13 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.