Vapaaehtoiset/Talkootyö

Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan tässä kohtaa työtä, joka perustuu
vapaaehtoisuuteen ja vastikkeettomuuteen.

Talkootyöllä tarkoitetaan toisen lukuun talkoissa vapaaehtoisesti ja
korvauksetta tehtävää, yleensä tilapäistä työtä. Luonteeltaan
talkootyö on useimmiten niin sanottua jokamiehentyötä, joka ei
edellytä erityistä ammattitaitoa, koulutusta tai pätevyyttä. Talkootyö
ei siten vaativuudellaan rajoita kenenkään osallistumista talkoisiin.

Talkootyölle on ominaista myös se, että työn tekemiselle ei
määritetä rahamääräistä tai muuta arvoa. Talkootyön tekijä ei ole
siten oikeutettu saamaan korvausta talkoissa tekemästään työstä.

Työtodistus vapaaehtoisille

Tuottajalle

Jokaiselle talkoolaiselle on etukäteen toimitettu tieto hänen työvuorostaan ja tehtäväkohtainen ohjeistus sekä tapahtuman järjestelysuunnitelma, palautelomake ja lisäksi katselmuksen käsiohjelma. Nämä kaikki on myös tulostettuna jokaisen talkoolaisen omassa kuoressa. Talkoolaisen kuoressa on lisäksi ruokalippu sekä kahvilippuja (jos tarjoatte ruokaa ja kahvit vapaaehtoisille). Joidenkin talkoolaisten osalta on varattu myös lisämateriaaleja, tarvikkeita tai somisteita paikalle vietäväksi, nämä on merkitty henkilön nimellä.

Toivotetaan talkoolainen tervetulleeksi, käydään läpi paketin sisältö ja kiitetään jokaista työvuoronsa lopettavaa henkilöä. Kaikki tarvikkeet palautetaan tuottajalle/infotiskille, pakataan niitä sitä mukaa, kun saadaan. Esim. raatilaisten palkkiolomakkeet pakataan tapahtumakansioon.

Talkoolaisten ulkovaatteet ohjeistetaan jättämään narikkaan ja mikäli talkoolainen ei pysty pitämään omia arvotavaroitaan mukanaan, niin ne voi jättää myös tapahtumatoimistoon niille varattuun laatikkoon.

Ruokailun järjestäminen

Vapaaehtoisille suositellaan järjestettävän ruoka- ja kahvitauot siten, että tarjoilut menevät tapahtumatuotannon piikkiin.

Veronalaisena etuna ei pidetä sitä, että vapaaehtoinen saa osallistua
vapaaehtoistyönsä aikana yhdistyksen järjestämään yhteiseen
ruokailuun. Lisäksi verovapauden edellytyksenä on, että tarjottava ruoka
on arvoltaan tavanomaista.

Jos tarjoilu on kuitenkin nimenomaisesti sovittu korvaukseksi talkootyön
tekemisestä, osallistujille muodostuu veronalaista etua tarjoilun
määrästä ja arvosta riippumatta.

Vapaaehtoistyöstä ei saa korvausta

Mutta osallistujatodistukset vapaaehtoisille kannattaa tehdä valmiiksi, sekä yhteenkuuluvuuden lisäksi pohtia olisiko paita tai vastaava esine merkityksellinen antaa heille muistoksi tapahtumasta.

Vakiintuneen verotuskäytännön mukaan vastikkeena ei pidetä
esimerkiksi vapaaehtoistyöstä saatua todistusta, ansiomerkkiä tai
muuta symbolista vaihtoarvoltaan merkityksetöntä esinettä.

Vapaaehtoisille koulutus

Vapaaehtoiset ovat vieraalla kentällä tapahtumassa, joten lyhyt koulutus ja ohjeistus, jonka saa myös paperilla omasta työroolistaan on helppo ja nopea apuväline siihen, että tapahtumapäivänä vapaaehtoisilla sujuu työ jouheasti. Tapahtumatuotannon sisältä kannattaa merkitä henkilö, joka on vapaaehtoisista vastuussa ja tietää heidän työtehtävänsä.

Palkattomat vapaaehtoiset voivat tarvita koulutusta tehdessään työtä
vapaaehtoisena yleishyödyllisen yhdistyksen hyväksi. Vaikka kyseessä
ei olekaan työsuhteessa tehty työ, voidaan katsoa, että vapaaehtoistyöntekijälle ei muodostu veronalaista etua vapaaehtoistyöhön liittyvästä yhdistyksen maksamasta tavanomaisesta koulutuksesta.

MOVES2020 -esittely vapaaehtoisille

VAPAAEHTOISTEN TYÖALUEET OHJEISTUKSINEEN

Mediatiimille ohjeistus

Stagemanagereille ohjeistus

Raadin sihteerille ohjeistus

Viimeksi muokattu 12. helmikuuta 2020 kello 14:30 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.