Turvallisuus, Luvat & Vakuutukset

Jokainen aluetapahtuma vastaa luvista ja turvallisuudesta itse. Yleensä tiloihin on olemassa omat turvallisuussuunnitelmansa, jotka kannattaa pyytää nähtäville hyvissä ennen tapahtumaa, jotta vapaaehtoiset ja tapahtumassa töissä oleva henkilökunta saa tiedot turvallisuusasioihin liittyen ennen tapahtumaa.

Turvallisuussuunnitelmapohja löytyy täältä

Tapahtumalupa

Täältä löytyy myös ohjeistusta, mitä kaikkea tulee huomioida yleisötilaisuutta järjestäessä.

Yleisötilaisuuden järjestämiseen tarvittava lupa

Musiikkiluvat

Teosto tapahtumalupa

EA

Ensiapuvalmiuden tarkoituksena on antaa ensiapua loukkaantuneille ja sairastuneille tapahtumapaikalla. Ensiapuvalmiuden tehtävänä on myös varmistaa hätäilmoituksen teko 112:een sekä viranomaisyksiköiden opastus onnettomuuspaikalle. Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa ensiapuvalmius tukee alkuun tapahtuman turvallisuusorganisaatiota ja myöhemmin viranomaisia. Ensiapuvalmius on tärkeä osa tapahtuman turvallisuusjärjestelyitä.

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Yksiselitteistä tapahtuman ensiapuhenkilöstön määrää ei ole olemassa, joten ensiapuhenkilöstön määrä tulee suhteuttaa tapahtuman henkilömäärään, riskeihin sekä alueen kokoon. Ensiapuhenkilöstön määrässä ja koulutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon tapahtumaan mahdollisesti liittyvät erityisriskit, kuten sääolosuhteet, extremelajit, autourheilu, vaikeat maasto-olosuhteet, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, saari, vesistö jne. Myös ensiapuvarusteet tulee laadultaan ja määrältään suhteuttaa tapahtuman luonteeseen. Lääkkeet eivät pääsääntöisesti kuulu ensiapuvalmiuteen. Pelastussuunnitelmasta tai ensiapusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kuka vastaa ja/tai johtaa ensiapuvalmiutta ja miten ensiavun antamiseen on varauduttu. Ensiapusuunnitelman tarkempi sisältö on määritelty Ensiapusuunnitelma -lomakkeessa.

Alla esitetyt ensiapuvalmiuden minimivaatimukset on jaoteltu tapahtuman koon mukaan. Minimivaatimusten riittävyys arvioidaan alueen pelastusviranomaisen sekä alueen ensihoidon vastuulääkärin toimesta tapauskohtaisesti tapahtuman luonteen mukaan.

200–2 000 henkilön tapahtumissa tulee olla nimetty ensiapuvastaava, joka on suorittanut vähintään EA 1 –kurssin tai vastaavan. Muun ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot. 200–2 000 henkilön tapahtumiin ei tarvitse laatia erillistä ensiapusuunnitelmaa vaan ensiapuvalmius kuvataan tapahtuman pelastussuunnitelmassa.

Tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus on pakollinen ottaa tapahtumatuottajan toimesta. (HUOM! jokaisen aluetapahtumatuottajan vastuulla) Ilman vakuutusta huvilupa ja turvallisuussuunnitelma eivät mene viranomaisilla läviste. Sen tarkoituksena on korvata toiminnasta toiselle aiheutettua henkilö- ja esinevahinkoa, josta vakuutuksenottaja on oikeuden mukaan vastuussa. 

Esimerkiksi, jos esiintymistilassa hajoaa ikkuna tai lattia voi vakuutus kattaa näistä syntyneet vahingot.

Vakuutus kattaa

  • Järjestyksenvalvonnan tai muun turvallisuustoimen riittämättömyyden
  • Tapahtumapaikan, sen rakenteiden ja laitteiden tai kalusteiden puutteellisesta kunnon
  • Korvataan vain vahinkoja, joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

HUOM! Jokainen tapaus tarkastellaan erikseen ja päätökset korvauksista tekee vakuutusyhtiö.

Muut vakuutukset

Nuori Kulttuuri ei vastaa aluetapahtumien vakuutuksista. Tapahtuman vastuuvakuutus ei kata henkilöstä, vapaaehtoisia eikä katselmukseen osallistuvia.

Ellette vakuuta henkilöstä, vapaaehtoisia tai katselmukseen osallistua, tämä tulee ilmaista tapahtuman sivustolla esimerkiksi: Katselmukseen osallistuvat tanssijat eivät ole vakuutettuja tapahtumajärjestäjän puolesta.

Myös vapaaehtoisilla kannattaa asiasta kertoa etukäteen.

Viimeksi muokattu 17. tammikuuta 2020 kello 13:33 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.