Yhteistyö

Tapahtuman järjestäjälle luotettava yhteistyökumppani(t) on elintärkeä. Kyse ei ole määrästä, vaan sitoutuneista ihmisistä. Yksi motivoitunut kumppani on parempi kuin monta pakon edessä mukaan tullutta. Täydennä omia heikkouksiasi yhteistyökumppaneilla. 

Ensimmäinen aluetapahtuman yhteistyökumppani on Nuori Kulttuuri. Toimisto antaa tukea ja mahdollisuuksia verkostoitua valtakunnallisesti muiden aluetapahtumatuottajien kanssa sekä tukea tapahtuman läpiviemiseen. 

Jotta yhteistyö pysyy eri toimijoiden kanssa hedelmällisenä Nuori Kulttuurin kanssa aluetapahtuman tuottajat sopivat kuukausittaisen palaveriajan (Check Point), missä tarkastetaan yhteisesti missä mennään.

3.12.1. Henkinen ja toiminnallinen yhteistyö

Käytä rohkeasti verkostojasi, kysele ja etsi ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita tapahtumasi kaltaisista sisällöistä, on aktiivinen järjestöihminen ja mukana monessa toiminnassa. Tai heitä, jotka kuuluvat kohderyhmään. He tietävät oman genrensä. Heiltä voi saada myös konkreettista apua tapahtuman tekemiseen. 

Kaupunkien ja kuntien nuorisopalveluiden Etsivä Nuorisotyö olisi tärkeä tukipilari tapahtumissa, tuodakseen tätä toimintamuotoa näkyville.

Paikalliset oppilaitokset, joissa nuorisotyötä / tuottamista opiskellaan voivat tarjota apukäsiksi opiskelijoitaan, jos tapahtumasta tiedetään ajoissa. Opinnollistamisprosessi ei ole nopea, joten lähialuaan ammattikouluihin ja ammattikorkeakouluihin kannattaa olla ajoissa yhteydessä ja kysyä yhteistyön mahdollisuuksista. Myös taide-alojen paikalliset oppilaitokset ovat hyviä verkostoyhteistyökumppaneita, joiden kautta löytyy asiantuntemusta niin raatilaisiin kuin myös ko. Taidelajin tapahtumien tuottamiseen.

Paikalliset taide- ja kulttuurialan yhdistykset saattavat innostua mukaan tuottamaan side-ohjelmaa tapahtumapäivään, jos kokevat taiteenlajin omakseen ja saavat siitä pienen hyödyn omaan toimintaansa.

Alueen nuorisoseurat toimivat hyvänä verkostopintana alueen muihin toimijoihin. Apua varmasti tarjotaan, jos sitä osataan kysyä ajoissa ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia tapahtuman organisoimisessakin löytyy.

Alueiden Nuorisoseurojen yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Ota rohkeasti ja ennakkoluulottomasti yhteyttä eri tahoihin tai laita vaikka julkinen talkoolaishaku käyntiin heti, kun tapahtuma-ajankohta on tiedossa.

3.12.2. Tukeminen ja hyväntekeväisyys

Yksi yhteistyökumppanuuden muoto on toiminnan tukeminen. Nämä koskevat lähinnä järjestöjä, miksei joskus yrityksiäkin. Lions Club ja Rotarit toimivat aika monella paikkakunnalla ja etenkin nuorten toimintaan rahoitusta on löytynyt kohtuullisesti. 

3.13.3. Taloudellinen yhteistyö

Kun puhutaan rahasta ja sen saamisesta toimintaan, tullaan tapahtumatuotannon yhteen haastavimmista vaiheista. Ennen sitä kutsuttiin sponsoroinniksi. Nykyisin se on yhteistyökumppanuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyön täytyy hyödyttää molempia osapuolia. Toisin sanoen pohdi valmiiksi, miten pyytämäsi summa tai tavara palautuu yhteistyökumppanille. Hyöty voi olla arvopohjainen, taloudellinen tai molempia. 

Kumppanuus voi kohdistua esimerkiksi rahallisesti kalleimpiin tuotannon osiin mm. tilavuokrat, tekniikka tai henkilöihin talkoolaiset ja vapaaehtoiset. 

Viimeksi muokattu 25. marraskuuta 2019 kello 15:41 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.