Viestintä/ Markkinointi

Viestinnästä ja markkinoinnista puhutaan yleensä rinnakkain ja erot ovatkin hiuksen hienoja. Alla on pyritty avaamaan mitä on viestintä ja mitä markkinointi. Myöhemmin sukelletaan eri vaihtoehtoisiin viestinnän ja markkinoinnin tapoihin.

Viestintä

Viestinnän tavoitteena on saada kyseessä olevan tapahtuman sisältö ja merkitys julkisuuteen ja tietoa asiasta tapahtuman kuluttajakunnalle.

Ero markkinointiin on siinä, että viestinnän kautta ei pyritä myymään tai brändäämään yhteisön imagoa vaan viestintä ainoastaan välittää tietoa.

Markkinointi

Markkinoinnilla pyritään idean, tuotteen tai toiminnan tunnetuksi tekemiseen. Markkinointia yhdistyksissä käytetään yhteisökuvan parantamisessa ja ylipäätään sen luomisessa. Markkinointi on osa brändäystä.

Tiedota ja puhu

Olet(te) itse tapahtuman paras käyntikortti. Näyttäydy ihmisille ja puhu ihmisille. Tunne asiakkaasi tai kohteesi, tunne tapahtumasi. Silloin pystyt(te) uskottavasti houkuttelemaan yhteistyökumppaneita, yleisöä tai osallistujia.

Paikallislehdet, verkkosivut ja sosiaalinen media ovat kaikkien ulottuvilla. Tässäkin tapauksessa kohderyhmä määrittää mediaa. Suuri ikäluokka tottelee vielä lehtimainontaa, mutta mitä nuoremmaksi mennään, sitä suurempi on digitaalisten alustojen valta. Markkinointiviestinnässä tiedottamisella voi olla strateginen rooli siten, että toimija pyrkii kasvattamaan brändinsä tunnettuutta nostamalla esiin erottautuvuustekijöitään.

Erotu rohkeasti joukosta. Vältä jargonia. Ilmaise tapahtumasi siihen tyyliin, jolla sitä olet(te) tekemässä.

Markkinointi ja myynti on jo sinänsä uusi musta. Se tulee älypuhelin ja tablettien aikakaudella jokaisen iholle halusi tai ei. Toisin sanoen tuo edellisen kappaleen: “Erotu rohkeasti joukosta. Vältä jargonia. Ilmaise tapahtumasi siihen tyyliin, jolla sitä olet(te) tekemässä.”, pätee todennäköisesti vielä enemmän markkinoinnissa kuin perusviestinnässä.

Se kannattaa muistaa, että tapahtumat eivät ole ns. välttämättömyyshyödyke. Kiistatta niistä on hyötyä, mutta ne kohottavat elämänlaatua, eivät ole elämisen perusedellytyksiä. Tästä syystä, oli sitten kyseessä ilmaistapahtuma tai maksullinen. Haet tapahtumaasi osallistujia tai vapaaehtoisia. Ihmisten ratkaisun pohjana on yksi sana – tunne. Pakko nähdä, halu kokea tai olla mukana tai tahto tehdä yhdessä ystävien ja samaa ilmaa hengittävien kanssa jotain. Valtaosa ihmisten päätöksistä perustuu tunteeseen ja se tekee niistä haasteellisia.

Luonnollisesti viestintään vaikuttaa olennaisesti se, onko sen tarkoitus saada ihminen maksamaan pääsylippu vai saada heidät paikalle.

Sosiaalinen media

Instagram: Kuvan ja videon maailma. Vaatii panostusta sisällöntuotantoon. Instagram on viihdekanava, joten tiedottamisen tapa pitää olla tunteisiin vetoava. Yleensä viihdyttävä. Instagram tavoittaa parhaiten 15-30 -vuotiaat nuoret. Tästä syystä tuo viihteellinen ja oivaltava sisältö on toimiva. Videomitta feedissä 60 sekuntia, stories osassa 15 sekunnin pätkissä, jotka toki toistuvat peräkkäin.

Facebook: Kuva ja videokerronta korostuu myös Facebookissa. Se on kuitenkin muistettava, että se on keski-ikäistynyt, joten ilmaisutapa täytyy puhutella kohdettaan. Facebookissa tavoittaa 30+ -vuotiaat somea käyttävät henkilöt. Facebook on myös Instagramia virallisempi alusta. Ei rajoitusta videoiden mitalle. Puoli minuuttia kuitenkin maksimi mitä kannattaa käyttää. Pidemmille videoille on oma alusta.

Twitter: Tiedotus- ja keskustelukanava, ei tarvetta viihteelliseen sisältöön. Twitter on lyhyen tekstiviestinnän väline. Sosiaalisista medioista se virallisin ja keskusteluun taipuva. Osittain juuri siksi nuorisoa ei suurissa määrin Twitteristä tavoita.

YouTube: Suosituin some-alusta. Videokerronnan ja vlogaamisen koti. Vaatii vahvaa ja oivaltavaa sisällöntuotantoa toimiakseen. Sallii videot sekunnista elokuvamittaan.

Perusvihje someen on se, että ihminen kiinnostuu päivityksestä parissa sekunnissa tai hän jättää sen sikseen. Etenkin jos siinä toivotaan jotain vastaanottavan henkilön toimintaa.

Muutama kysymys, jotka auttavat viestinnässä eteenpäin:

Kuka infoaa paikallisia ryhmiä tapahtumasta?

Sopikaa tiiminne tms. kanssa kuka kantaa päävastuun tiedotuksesta. Sen tärkeydestä huolimatta, kiireessä tiedottaminen jää usein puolitiehen. Osallistujatapahtumassa osallistujien tiedottaminen on tietysti aivan keskeinen asia. Tässä paikallis-, toimija- ja henkilötuntemus

Kuka on yhteydessä mediaan?

Käytännössä tiedotuksesta vastaava ihminen lienee luontevin vaihtoehto. Mediassa toimii kuitenkin ihmisiä, joten henkilösuhteilla on merkitystä myös tiedottamisessa. Jos teillä on suora henkilölinkki toimituksiin, käyttäkää sitä hyväksenne.

Kuka hoitaa some-kanavat?

Some on tärkeä viestintäkanava, etenkin kun ikäpyramidia laskeudutaan alaspäin. Some on oma maalimansa ja sen pyörittämiseen kannattaa käyttää somen käyttöön tottunutta ihmistä. Viihteellinen ja pikaviestimuotoinen lähestymistapa kuvaa miltei koko sosiaalista mediaa, joka vaatii omanlaistaan asiantuntiuutta. Mikään ylitsepääsemätön vuori ei ole edessä myöskään keski-ikäisille. Vastaus voi olla yhtä lähellä kuin esimerkiksi lapsi.

Viimeksi muokattu 10. joulukuuta 2019 kello 12:45 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.