Ulkoinen viestintä – osallistujat & yleisö 

Aluetapahtumissa tärkeää on huomioida mitä viestitään. Puhutaanko aluetapahtumassa paikkakunnan aluetapahtumana vai koko maakunnan aluetapahtuma.

Suositeltavaa on, että Aluetapahtumat ovat lähtökohtaisesti maakunnan nimellä esim. Keski-Suomen aluetapahtuma, Jämsänkoski… Tällöin yhdistämme jo viestinnällisesti nuoria maakunnallisesti yhteen. Toki tapahtumaan saa tulla myös muualta ryhmiä. Markkinoinnin kohderyhmän rajaus aluetapahtumien tuottajille tapahtuu tämän kautta.

Koska tavoitteena on, että nuorten ryhmät saataisiin tavoitettua on avainpelaajina viestinnässä kontaktit suoraan ryhmien vetäjiin tai niihin aikuisiin, jotka ovat suorassa kontaktissa nuoriin.

Valmis materiaali jakoon sähköisesti kuin myös yhteisissä palavereissa auttaa tiedon leviämistä.

Tiedotteen tekeminen ja tiedotepohja

Viimeksi muokattu 4. joulukuuta 2019 kello 13:55 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.