Tiedotteen teko ja tiedotepohja

Tiedotteen tehtävä on nimensä mukaisesti tiedottaa jostakin asiasta. Useimmiten tiedotteet lähetetään tiedotusvälineille ja ne on tarkoitettu toimittajien käyttöön uutistekstien laatimisen pohjaksi, mutta tapahtumatuotannossa tiedotteiden kohderyhmiä on myös muita:

  • Ryhmien ohjaajat
  • Nuorten vanhemmat
  • yhteistyötahot / rahoittajat
  • Kaupunkien ja kuntien sisäinen intra

Parhaimmillaan hyvä tiedote pysäyttää, herättää kiinnostuksen – ja nousee uutiseksi. Hyvä tiedote palvelee useampia sidosryhmiä. Onnistunut tiedote tuo parhaimmillaan näkyvyyttä niin journalistisessa mediassa, sosiaalisessa mediassa kuin hakukoneissa.

Tiedotteen stepit

  1. Otsikko:

Napakka, joka herättää kiinnostuksen ja on informatiivinen

2. Uutinen kärjessä: 

Mikä on juttusi uutinen? Uutinen on yleensä ennätysmäistä, todella poikkeavaa, uutta, pyöreitä juhlistavaa etc.

3. Selkokielisyys:

Ei pitkiä virkkeitä ja monimutkaisia lauserakenteita. Älä kursivoi tai boldaa turhaan. Käytä väliotsikointia pitkässä tiedotteessa.

4. Valmis uutinen

Koska media ja viestintäorganisaatioiden tekstien tekijät vähentyvät, yhä enemmän julkaistaan valmiita laadukkaita tiedotteita sellaisenaan. Tee tekstistäsi mahdollisimman valmis kokonaisuus, joka on helppo vastaanottajatahon julkaista.

4. Visuaalisuus

Laadukkaat lehtikuvat, kuvateksteineen ja kuvan ottajineen ovat kompontentti, joka edistää tiedotteen julkaisua.

5. Yhteystiedot

Lisätietojen antaja yhteystietoineen kannattaa löytyä aina tiedotteen lopusta. Myös tekstin kirjoittaja kannattaa mainita tiedotteen yhteydessä kuvaajan lisäksi.

Tiedotepohjat

Moves2020

Viimeksi muokattu 4. joulukuuta 2019 kello 13:54 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.