Julisteet

Julistetyylejä on olemassa erilaisia. Lähtökohta tapahtumatuotannoissa on, että julisteiden tarkoitus on kiinnittää huomio ja mielenkiinto. Tällöin kyseessä on mainostava juliste. Mainostavassa julisteessa käytetään kuvia enemmän ja niiden on oltava laadukkaita, tekstin jäädessä vähemmälle.

Julisteen tärkein painopiste on sellkeydessä ja informatiivisuudessa. Sijainnista riippuen potentiaalinen asiakas vilkaisee julistetta todella pienen hetken ja siinä ajassa pitäisi herättää kiinnostus 5 sekunnin pysähtymiselle tämän luo.

Kannattaakin huomioida, että juliste tulee nähdä vähintään muutaman metrin päästä. Se on samalla käyntikortti itsestäsi ja edustamastasi tahosta.

Julisteen rakenne

 • otsikko
 • alaotsikko/alaotsikoita
 • tapahtuman/esityksen aika, paikka
 • mahdollinen ilmoittautuminen
 • kuvitus: graafi/kuvio/kuva/logot
 • yhteystiedot
 • lisätietojen saaminen

Muistisääntöjä julisteet tekoon

 • Keskity olennaisiin asioihin. Kaikki haluamasi asiat eivät välttämättä mahdu julisteet. Selvitä kohderyhmäsi tausta ja tiedontarpeet.
 • Vasempaan reunaan tasattu teksti on luettavampaa kuin tasapalsta ja tekstirivien tulee olla lyhyitä ja ytimekkäitä ilmaisultaan.
 • Tavutusta tekstissä mahdollisimman vähän
 • Suurimmilla fontilla olevat tekstit ovat tärkeimpiä ja jäävät mieleen pelkällä vilkaisullakin.
 • Mieti katseen kulkusuuntaa sommitellessasi tekstiä ja kuvia
 • Liiallinen kikkailu ja monien värien käyttö voi tuottaa liian kirjavan lopputuloksen.
 • Kysy muiden mielipiteitä, koska julistetta/flyeria työstäessä saattaa tulla sokeaksi omalle työlleen. Selkeys lisää luettavuutta.

Pohdittavia asioita

 • Mieti mikä, kuka tai ketkä ovat kohderyhmäsi?
 • Tuleeko juliste sijaitsemaan ilmoitustaululla, onko se käteen annettava esite vai teetetäänkö sitä varten oma standi?
 • Millaisiin paikkoihin flyereita kannattaa viedä, kenelle antaa?

Viimeksi muokattu 4. joulukuuta 2019 kello 13:23 käyttäjän nuorikulttuuri toimesta.

Nuori Kulttuuri Handbook antaa vinkkejä ja neuvoja paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen kulttuurisen nuorisotyön tekemiseen sekä tapahtumatuottamiseen työkaluja. Vuorovaikutteisesti rakentuva Handbook rakentuu kentällä toimivien ammattilaisten kanssa yhteistyössä keskustellen ja ajatuksia vaihtaen.